Dotacje unijne

Dotacje dla Śląska

Fundusze Europejskie

Przygotowaliśmy informację na podstawie których macie możliwość skorzystania z różnych dotacji, które będą dotyczyć Śląska. Mamy dobrze przygotowane propozycje i staramy się, by nasze wpisy były dobrze przygotowane.

Dofinansowanie: do 80% Minimalna wartość dofinansowania: 200.000zł Maksymalna wartość dla typu projektu:

• tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,

• wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

• możliwe zaliczki

Projekty unijne

W ramach działania wsparcie mogą uzyskiwać projekty, które polegają na tworzeniu nowej lub rozwoju już istniejącej infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmach. Wsparcie uzyskują również badania przemysłowe oraz prace rozwojowe prowadzone na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac w zakresie badania i rozwoju będzie wpływać na innowacyjność produktów oraz usług.

Dofinansowanie unijne

W ramach działania 1.2 będzie można otrzymywać wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badania i rozwoju, jeśli spełnić się istotne warunki:

- przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, przez wskazanie specjalizacji oraz celów strategicznych regionalnej strategii innowacji.

- przedsięwzięcie wpisuje się w zakres infrastruktury B+R i będzie decydować o tym, że realizowane są odpowiednie wskazane w projekcie badania, których realizacja służyć może dofinansowaniu infrastruktury oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie.

Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji. W przypadku dużych firm ważne będą również projekty podejmowane wspólnie z MŚP.

Uzyskanie dofinansowania

Dotacje unijne dla firm

Dotacje będzie można uzyskać pod warunkiem, że dany projekt będzie realizowany na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewniania, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi firma w momencie wypłaty musi mieć zakład albo oddział na terenie Województwa. W ramach działania wspierane będą te przedsięwzięcia, które dotyczą przede wszystkim pierwszej produkcji i mają odpowiadać za wdrożenie nowych pomysłów.

Projekt nie może mieć wyłącznie fazy pierwszej produkcji, ale musi mieć także formę dalszego rozwoju, którą będzie trzeba wdrożyć. To wszystko ma istotne znaczenie, tak jak fakt, że wsparcie będzie jedynie dostępne w momencie, gdy wprowadzone rozwiązania będą komercyjnie wykorzystywane w gospodarce.