Dotacje unijne

Dotacje unijne na projekty z zakresu inwestycji w energię odnawialną - OZE cz I

W naszym Sejmie trwa cały czas dyskusja na temat zmian jakie są konieczne w ustawie odnoszącej się do Odnawialnych Źródeł Energii, a jednocześnie również ważą się losy dotacji z UE na projekty z tym związane. Wiadomo, że zmieni się również kierunek unijnego wsparcia. Na bezzwrotną pomocą będą mogli liczyć przedsiębiorcy z MŚP oraz duże firmy, którzy przez takie inwestycje będą budować większą efektywność energetyczną z wykorzystywania energii produkowanej na własny użytek.

Sprzedawane

Do tej pory wiele firm działało w taki sposób, że nadwyżki produkowanej energii były sprzedawane. Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia korzystny dla takich producentów jest oparty na zielonych certyfikatach. Nowa forma zakłada jednak nieco inny system aukcyjny, w którym inwestorzy będą musieli deklarować kwotę, za którą w przyszłości będą tworzyć energię. Zmiana w przepisach ma sprawić, że taka deklaracja będzie aż na 15 lat do przodu. Dzięki pozyskanym środkom mogliby oni oferować bowiem znacząco niższą cenę energii niż konkurencja.

Polecamy: Oferta na pozyskiwanie dotacji unijnych - więcej >> 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej deklarował już ograniczenia dotowania dużych projektów, które będą nastawione na produkcję i sprzedać, by w ten sposób chronić się przed wypaczeniem cen aukcyjnych. Zachowanie jednolitego poziomu konkurencyjność i w zakresie energii odnawialnej wymaga redukowania dotacji na inwestycje dotyczące produkcji energii.

Pozyskanie środków dla firm

Nie sprzedawaj – korzystaj!

Zmiany w ustawie o OZE nie będą oznaczać ograniczeń dla tych, którzy chcą inwestować w takie właśnie systemy odnawialnych energii dla użytku własnego. Ustawodawca przewiduje alternatywne rozwiązanie, które polega na wspieraniu przedsięwzięć, których celem będzie większa efektywność energetyczna firm.

Takie działanie ma także inne korzyści będzie między innymi sprzyjać dywersyfikacji źródeł odnawialnych oraz sprawi, że wzrośnie niezależność energetyczna sektora przedsiębiorstw a także liczba inwestycji w OZE. Jesteśmy do nich zobowiązani także przez wymogi energetyczne UE oraz Krajowy Plan Działania. Obecnie nasi rodacy chcą stawiać na słońce. Można się liczyć z tym, że tego typu energia będzie się bardzo dobrze rozwijać i coraz częściej będziemy z niej korzystać.