Fundusze europejskie

4 Niezbędne kompetencje międzykulturowe w XXI wieku

Jedną z głównych cech XXI wieku jest społeczeństwo wielokulturowe. Ludzie o różnym pochodzeniu i kulturze przemieszczają się w kierunku rozwiniętych lub bezpieczniejszych części świata. Szukają lepszych możliwości i opcji dla siebie i swoich rodzin, których nie mogą znaleźć w innych kontekstach społecznych.

Innymi słowy, mówimy o zjawisku migracji. Nie jest ono czymś nowym, ponieważ procesy migracyjne były kluczową cechą nowoczesności. Zjawisko to stało się jednak złożonym i krytycznym tematem dyskusji, pobudzanym dodatkowo przez konflikty międzynarodowe, nierówności i globalizację.

Jednak życie z dala od domu, w obcym kraju, okazuje się być nie lada wyzwaniem. Równocześnie zwiększają się możliwości prowadzenia dialogu wielokulturowego, a zatem kompetencje międzykulturowe są niezbędne do skutecznej komunikacji.

Dlaczego kompetencje międzykulturowe są ważne

Jednak fakt, że świat jest teraz bliżej niż kiedykolwiek, nie oznacza, że nie ma to swoich wad. Z jednej strony, jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do interakcji z ludźmi z różnych środowisk kulturowych, ale jest więcej miejsca na rozwijanie tak potrzebnego zrozumienia kulturowego. Z drugiej jednak strony, zdarzają się również przypadki wrogości wobec migrantów, ponieważ nie wszyscy doceniają to "kulturowe wzbogacenie".

Ale ponieważ różne części świata stały się tyglami cywilizacji i kultur, wrogość stwarza tylko dodatkowe problemy i opóźnienia w rozwoju praw człowieka. Dlatego też, aby poruszać się w tym silnie splecionym świecie, niezbędne jest posiadanie kompetencji międzykulturowych. Według Rady Europy:

"Kompetencja międzykulturowa to zdolność do mobilizowania i wdrażania odpowiednich zasobów psychologicznych w celu zapewnienia odpowiedniej i skutecznej odpowiedzi na wymagania, wyzwania i możliwości, jakie stwarzają sytuacje międzykulturowe".

W prostszych słowach, kompetencje międzykulturowe to umiejętności wymagane do skutecznej komunikacji z osobami z różnych środowisk kulturowych. W ten sposób redukowane są uprzedzenia i konflikty, co pozwala na pokojowe współistnienie w społeczeństwie.

Doceniać ludzką różnorodność

Jedną z głównych kompetencji międzykulturowych osoby żyjącej w społeczeństwie wielokulturowym jest docenianie różnorodności kulturowej. Świat, w którym żyjemy, jest o wiele większy niż maleńki zakątek ziemi, w którym mieszkamy. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że istnieje niezliczona ilość innych kultur, różniących się od naszej, i w żadnym wypadku nie mniej. Może to oznaczać posiadanie widocznych cech zewnętrznych lub subtelniejszych, takich jak wierzenia religijne danej osoby. W każdym razie, różnorodność kulturowa sprawia, że życie jest wyjątkowe, ponieważ jednostki, a nawet całe grupy ludzi są kolorami na pustym płótnie.

Zrozumienie świata

W naszych codziennych interakcjach z naszymi przyjaciółmi, kolegami z pracy czy rodziną, zawsze staramy się unikać napięć i utrzymywać zdrowe relacje. Jednym ze sposobów na to jest nie robienie czegoś, o czym wiemy wcześniej, że mogłoby to ich zirytować. Łatwo jest to robić z bliskimi nam osobami, ponieważ dobrze je znamy. Tę samą zasadę należy stosować również w naszych kontaktach z ludźmi o odmiennym pochodzeniu kulturowym. Musimy mieć otwarty umysł i interesować się tym, co inne kultury lubią lub uważają za obraźliwe. Rozumienie otaczającego nas świata jest zatem kompetencją międzykulturową, która pomaga nam budować relacje i unikać konfliktów w naszych codziennych kontaktach.

Szacunek

Szacunek jest niezbędny we wszystkich naszych kontaktach społecznych, a szczególnie w dialogu międzykulturowym. Może on również stanowić różnicę pomiędzy zaangażowaniem się lub nie w rozmowę z kimś innym niż my sami. Szacunek powinien być czymś oczywistym, ponieważ wszyscy na tym świecie rodzą się równi. Zdarza się, że ludzie mogą czuć się zagrożeni przez określone grupy kulturowe z dobrych lub złych powodów, i tak właśnie rodzą się uprzedzenia. Musimy jednak myśleć krytycznie i zrozumieć, że nasze doświadczenia z przeszłości nie muszą stanowić reguły. Dlatego szacunek powinien być zawsze oczywistością we wszystkich naszych interakcjach z innymi.

Elastyczność i zdolność do adaptacji

Musimy być elastyczni i umieć dostosować się do sytuacji we wszystkich naszych interakcjach społecznych, zwłaszcza jeśli mają one miejsce w środowisku międzykulturowym. Tak samo jak powinniśmy rozumieć i doceniać nasze różnice, powinniśmy również starać się znaleźć pewne wspólne i pokrywające się przestrzenie. Z tego powodu, wykazanie się elastycznością i zdolnością adaptacji w nowym otoczeniu kulturowym sprawi, że będziemy bardziej przystępni dla innych. Kultury nie są stałe, ale ciągle ulegają zmianom w ten czy inny sposób. Dlatego też powinniśmy zmniejszyć nasze bariery kulturowe i pokazać, że istnieje chęć współpracy i stworzenia społeczeństwa integracyjnego z nową tożsamością.

Wniosek

W zglobalizowanym i silnie spolaryzowanym świecie niezwykle ważne jest, abyśmy posiadali kompetencje międzykulturowe, które pomogą nam pokonać różnice kulturowe. Świat stał się mniejszy dzięki międzynarodowym podróżom, a różne kultury muszą być w stanie pokojowo współistnieć. Powyższe kompetencje to tylko niektóre z cech, które obywatele świata muszą posiadać, aby żyć razem i cieszyć się korzyściami płynącymi z pluralistycznego społeczeństwa.

TOGETHER | W stronę kulturowego zrozumienia drugiego człowieka

Projekt TOGETHER Erasmus+ rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej oraz korzyści płynące z istnienia zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Dlatego też projekt ten ma na celu niwelowanie różnic między ludźmi, zwiększanie zrozumienia kulturowego i spójności społeczności europejskich, aby wspólnie stawić czoła codziennym wyzwaniom.

Zaczynając od poziomu lokalnego, konsorcjum kieruje swoje działania do lokalnych aktorów, aby szkolić i promować nasze wspólne wartości, jednocześnie kultywując krytyczne zasady dialogu międzykulturowego. Misja ta jest niezwykle istotna w obliczu rosnących napięć na tle rasowym w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach, w których żyjemy.

Institute of Entrepreneurship Development (iED) jest doświadczonym partnerem w projektach europejskich z ogromnym doświadczeniem w projektach europejskich dotyczących integracji społecznej z różnych programów europejskich. Jeśli chcesz mieć silnego sojusznika w zakresie Inkluzji Społecznej dla swojego konsorcjum, nie możemy się doczekać, abyś został naszym partnerem. 

Więcej na: http://holz-komplex.pl