Fundusze europejskie

Platforma gospodarki współdzielenia non-profit

Wszyscy wiemy, że osoby starsze są z całą pewnością jedną z najbardziej narażonych grup w całej Europie. Prawda jest taka, że technologia rozwija się tak szybko, że niektóre grupy ludzi, takie jak osoby starsze, znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Nie są w stanie poradzić sobie z obecnym sposobem funkcjonowania świata oraz z szybkim i niekontrolowanym rozwojem.

Naszym obowiązkiem, obowiązkiem młodszych pokoleń jest upewnienie się, że osoby starsze będą traktowane w sposób ostrożny i właściwy. Musimy się upewnić, że otrzymają pomoc w dostosowaniu się do tego nowego świata. Że będą w stanie się dostosować i oczywiście, że będą pod całkowitą opieką dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

Ponieważ jest to bardzo duży priorytet dla Unii Europejskiej, nie powinno być zaskoczeniem, że duże ramy finansowe Horyzont 2020 obejmują właśnie ten temat. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości opracował pomysł, który ma pomóc we wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się.

Ogólny opis pomysłu jest dość prosty. Mówimy o gospodarce współdzielenia nie nastawionej na zysk, która będzie w stanie pomóc ludziom przy użyciu platform ICT i potężnych zestawów narzędzi. Te zestawy narzędzi i platformy będą w stanie pomóc ludziom stać się o wiele bardziej aktywne i zintegrowane z nowym społeczeństwem. Chociaż ten potencjał nie jestw pełni zbadany z powodu kilku czynników, jest to zdecydowanie rodzaj pomysłu, który może być wdrożony i oczywiście zapewnić właściwe wyniki.

IED zapewni wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb poszczególnych osób starszych o niskich kwalifikacjach, tak aby nabyły one umiejętności cyfrowe związane z korzystaniem z platform gospodarki współdzielenia ICT non-for profit. Będzie to promować, poprzez innowacyjne zintegrowane podejście, włączenie osób starszych w oparciu o wykorzystanie potencjału gospodarki współdzielenia nie nastawionej na zysk.

Opracowana zostanie platforma e-szkoleniowa, obejmująca zbiór istniejących narzędzi e-learningowych wspierających zrozumienie i wdrożenie materiałów szkoleniowych oraz zaprojektowanych eksperymentalnych działań szkoleniowych.

Platforma e-Szkoleniowa będzie rozwijana z uwzględnieniem;

  • Wspierające narzędzia ICT
  • Narzędzia e-Learningowe
  • Istniejące Platformy Gospodarki Współdzielenia ICT
  • Wystawca treści szkoleniowych w celu zapewnienia uczestnikom informacji, zasobów, materiałów pomocniczych.
  • Punkt spotkań dla wszystkich uczestników, nie tylko w celu monitorowania treści formacji, ale również jako miejsce debaty i sieć społecznościowa poprzez wykorzystanie m.in. forum, czatu, poczty i wiadomości.
  • Przestrzeń robocza, w której uczestnicy oprócz dostępu do zasobów i dokumentacji, mogą również wykonywać i dostarczać zadania.
  • Obszar pracy zespołowej, z możliwością tworzenia i organizowania grup roboczych.

Jeśli uważasz, że ten pomysł może zostać włączony do Twojej propozycji w ramach programu Horyzont 2020, skontaktuj się z naszym biurem już dziś. IED jest silnym partnerem dla projektów europejskich. Z pewnością będziesz w stanie rozpocząć udaną współpracę z nami. Upewnij się, że skontaktujesz się z nami już dziś i zapytasz o nasz pomysł na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów i skuteczną realizację Twojego wniosku. Więcej na: http://cte.org.pl