Fundusze europejskie

Osiągnięcie intelektualnych wyników VET-WBL

Partnerstwo urzeczywistniło swoją wizję poprzez dostarczenie 3 produktów intelektualnych VET-WBL.

W projekcie "VET-WBL: Tworzenie partnerstw biznesowych VET na rzecz WBL" współpracowało pięć organizacji z Macedonii Północnej, Niemiec, Holandii, Turcji i Bułgarii.

3 produkty intelektualne VET-WBL

VET-WBL to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest promowanie uczenia się w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w zakresie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i u organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego. Osoby zaangażowane w działania w ramach projektu nabyły i rozwinęły odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, które pomogły im przyspieszyć rozwój zawodowy.

W tym celu opracowano następujące produkty intelektualne VET-WBL:

W ramach partnerstwa stworzono platformę internetową (IO1), która ma pomóc firmom w znalezieniu uczniów z największym doświadczeniem, a także pomóc uczniom w zaprezentowaniu się przyszłym pracodawcom.Platforma ta ma stać się narzędziem ułatwiającym uczniom wejście na rynek pracy. W szczególności zawiera ona listę studentów, dzięki której pracodawcy mogą sprawdzić ich doświadczenie, umiejętności i kompetencje.

Opracowanie przewodnika po kształceniu w miejscu pracy (Work-Based Learning - WBL) (IO2) miało na celu ułatwienie szkołom i firmom dostępu do zatrudnienia lub szkoleń zwiększających szanse na zatrudnienie. Ma on na celu przedstawienie przeglądu teoretycznych perspektyw kształcenia w oparciu o pracę i łączy opinie ekspertów z wynikami dzienniczka ucznia.

Prowadzenie dzienniczka ucznia (IO3) ma na celu wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy. Ideą IO3 jest ocena tego, czego nauczyli się w tym okresie, w celu podsumowania, analizy i skomentowania działań.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest zadowolony z ogólnej współpracy i jakości wyników.