Fundusze europejskie

Podręcznik dla menedżerów dbających o dobre samopoczucie i zapobiegających stresowi w pracy

Dobre samopoczucie w pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia maksymalnej wydajności pracowników. Jednak często zdarza się, że firmy nie mają solidnego planu pomocy swoim pracownikom w radzeniu sobie z przeciwnościami losu w miejscu pracy, takimi jak stres. W rezultacie wielu pracowników cierpi z powodu wypalenia zawodowego i chronicznego stresu, co ostatecznie pogarsza ich stan zdrowia. W takich przypadkach nie tylko pracownik ponosi konsekwencje, ale również firma.

Wraz z naszymi partnerami z projektu WELLy chcieliśmy odwrócić tę sytuację poprzez uczynienie dobrego samopoczucia w pracy priorytetem organizacyjnym. Pierwszym ważnym krokiem było stworzenie profilu zawodowego work well-being managera (WBM) i jego certyfikacja na poziomie UE.

Poprzez nasz najnowszy produkt, "Podręcznik dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy" chcemy stworzyć punkt odniesienia dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia, jak podejść do kwestii dobrego samopoczucia w ich organizacjach. Dodatkowo, podręcznik zawiera zestaw narzędzi dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia, które pomogą im w realizacji celu, jakim jest zapobieganie i zwalczanie stresu związanego z pracą.

Dowiedzmy się więcej o "Podręczniku dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy" i jak mogą go wykorzystać.

Czym jest Podręcznik dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy?

Podręcznik dla menedżerów dbających o dobre samopoczucie w pracy" oferuje praktyczną realizację działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie stresu w pracy. Zasadniczo, podręcznik ten pokazuje menedżerom ds. dobrego samopoczucia w pracy, jak zarządzać i promować dobre samopoczucie pracowników wewnątrz organizacji oraz jak ich wspierać.

Oferuje holistyczne i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i samopoczuciem w pracy, zachęca do zachowania bezpieczeństwa pracy, poprawia wydajność pracy pracowników i zmniejsza absencję chorobową.

W skrócie, podręcznik ten pomaga menedżerom wykonać następujące czynności:

  • Zidentyfikować i zająć się przyczynami urazów w miejscu pracy i złego samopoczucia;
  • Zajęcie się wpływem zdrowia pracownika na jego pracę, jak np. wspieranie osób niepełnosprawnych;
  • Promować zdrowszy styl życia, aby poprawić stan zdrowia pracowników.

Wreszcie, "Podręcznik dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy" oferuje praktyczną pomoc w różnych strategiach zarządzania kwestiami zdrowia psychicznego w miejscu pracy. We wszystkich tych dokumentach menedżer ds. dobrego samopoczucia w pracy jest uznawany za kluczowego w radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego członków zespołu w miejscu pracy. Jednocześnie podkreśla się potrzebę wczesnej interwencji.

Podręcznik dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy zestaw narzędzi

Uzupełniając wiedzę i informacje zawarte w poprzedniej części podręcznika, druga część to zestaw narzędzi zawierający praktyczne zasoby i treści.

W tej części menedżerowie mogą znaleźć różne działania i narzędzia, które mogą wzmocnić ich rolę jako menedżerów ds. dobrostanu w pracy w celu zapobiegania i zwalczania stresu związanego z pracą.

Zestaw narzędzi zawiera takie zasoby jak filmy wideo, historie sukcesów i porażek, quizy wielokrotnego wyboru i zewnętrzne zasoby dla WBM, aby dalej pogłębiać swoją wiedzę. Przeglądając zestaw narzędzi, można znaleźć następującą liczbę zasobów w każdej jednostce.

Podsumowanie

Wiemy, jak trudno jest utrzymać wszystkich szczęśliwych i zdrowych wewnątrz organizacji, zwłaszcza w trudnych i pracowitych czasach. Sytuacje takie jak te z pewnością odbijają się na samopoczuciu pracowników. Z tego powodu każda organizacja powinna mieć menedżera ds. dobrego samopoczucia, który monitoruje samopoczucie psychiczne pracowników i utrzymuje stres w pracy na jak najniższym poziomie.

Ponieważ menedżer ds. dobrego samopoczucia w pracy jest nową rolą, WBM potrzebuje jak najwięcej pomocy. Mamy nadzieję, że Podręcznik dla menedżerów ds. dobrego samopoczucia w pracy, nad którym tak ciężko pracowali nasi eksperci w projekcie WELLy, będzie dla nich dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia kariery w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników i redukcji stresu w pracy.

Podręcznik dla menedżerów dbających o dobre samopoczucie w pracy oraz pozostałe materiały projektu można znaleźć i pobrać na oficjalnej stronie projektu.