Fundusze europejskie

Prezentacja nowych projektów Erasmusa dla Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości

8 października 2018 r. departament wdrażania IED zaprezentował nowe Projekty Europejskie, które będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Jako partner w każdym z tych projektów, IED planuje ciężko pracować, aby osiągnąć maksymalne rezultaty. Spotkania i wydarzenia, które będą miały miejsce, jak również materiały, które będą musiały zostać stworzone, aby z powodzeniem wdrożyć projekty, będą dowodem ekspertyzy IED w dziedzinie przedsiębiorczości.

Trzynaście nowych projektów z pewnością poszerzy naszą wiedzę i pomoże nam, dając nam szansę na zdobycie wiedzy na różne inne tematy. Poniżej znajduje się mała prezentacja każdego z przyszłych projektów, które będą realizowane przez IED :

1) mYouth Lead in Shaping the Future.

2 ) Up to Youth - Promoting Future Digital Social Entrepreneurs.

3 ) InnoTrain - Innowacyjne szkolenia w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Rozwój zawodowy kluczowych aktorów VET-biznesu w celu uzyskania jakościowych doświadczeń WBL.

4) IRENE - Zwiększanie uprawnień osób dorosłych i migrantów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się.

5) ALTERNATIVA - Siła społeczności poprzez przedsiębiorczość społeczną.

6) Opracowanie programu szkoleniowego w celu zwiększenia zrównoważonej konsumpcji opartej na współpracy u osób starszych.

7) Pogłębianie wpływu WBL i upodmiotowienie kobiet.

8) Kobiety w społecznościach diaspory jako mistrzynie uczenia się życia razem.

9) Upoważnienie nauczycieli do wyzwalania uczenia się opartego na pracy.

10 ) Metody gamifikacji w zarządzaniu edukacją.

11) Równość w nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce.

12 ) Europejski Konkurs Umiejętności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

13) Przeciwdziałanie cyberprzemocy poprzez tworzenie świadomej społeczności internetowej.

 

Projekty te będą dotyczyły ważnych tematów, takich jak uczenie się w miejscu pracy, gospodarka obiegowa i przedsiębiorczość społeczna. Ich celem jest również wzmocnienie pozycji osób z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości będzie pracował nad tym, aby wyniki tych projektów dotarły do ludzi i pomogły zmienić życie społeczeństwa europejskiego oraz osób, które potrzebują pomocy, aby zmienić swoje życie. Więcej na: http://holz-komplex.pl