Fundusze europejskie

Dotacje dla eksporterów Go To Brand – wiadomo już kiedy będzie start naboru

Dotacje unijne dla firm

Ten wpis będzie poświęcony dotacją eksportowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Ogłoszono termin startu tego konkursu, w którym będzie można aplikować o dotację dla eksporterów Go To Brand. To ciekawa forma wsparcia dla polskiego eksportu, ponieważ dotacje unijne otrzymają te firmy, które będą się decydować na swoją obecność na rynkach zagranicznych w oparciu o działania określone w branżowych programach promocji.

Go To Brand to propozycja dla wsparcia polskim firm w ramach osi priorytetowej III, która ma dotyczyć wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie ma na celu wspieranie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Wszystko realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fundusze europejskie

Co można dofinansować?

O unijne wsparcie mogą starać się takie firmy, które uczestniczyć będą w działaniach proponowanych przez branżowe programy promocji. Działania promocyjne realizują dwa podstawowe cele: promowanie polskich marek produktowych, które mają możliwość pozostania markami rozpoznawalnymi na rynku eksportowym. Mamy przygotowany między innymi wykaz branż, które mogą liczyć na dotacje dla eksporterów Go To Brand w planowanym naborze, który będzie krótszy niż ten wcześniej planowany.

Dotacje unijne dotyczą programów promocji z takich branż jak

Sektor usług prozdrowotnych

Kosmetyki;

Meble;

IT/ICT;

Jachty i łodzie;

Sprzęt medyczny;

Polskie specjalności żywnościowe.

Dofinansowania unijne

Kiedy startuje nabór?

Konkurs rusza 24 czerwca 2016 roku, a zostanie zamknięty 5 sierpnia 2016 roku. Przeznaczone na ten projekt zostały środki w wysokości 100 milionów złotych w tym 10 mln na teren województwa Mazowieckiego i 90 dla pozostałych województw. Jeśli chodzi o dotacje Go To Brand w ramach tego najbliższego naboru przygotowywane są stosowne poziomy dofinansowania.

Pomoc publiczna

Jeśli wnioskodawca będzie korzysta wyłącznie z propozycji pomocy de minimis w zakresie kosztów może dostać:

dla mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego – do 80%;

dla pozostałych mikroprzedsiębiorców –do 85%;

dla średnich firm – do 60%; dla małych firm – do 75%.

W momencie gdy wnioskodawca korzysta z projektu dofinansowania w formie pomocy publicznej na koszty wynajmu, budowy, obsługi stoiska wystawowego będzie to do 50% kosztów wartości kwalifikowanej. Jeśli wnioskodawca skorzysta w ramach projektu z dotacji w formie pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego dostanie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekty unijne - Dotacje dla eksporterów Go To Brand

Dotacje dla eksporterów Go To Brand to dobra propozycja, gdy ktoś chce aplikować o unijne wsparcie na działania, które nie tylko wspomagają polskie firmy, ale również Markę Polskiej Gospodarki. Dzięki promocji polskich marek produktowych nasz gospodarka ma również poprawić swój wizerunek. I ten element przy ocenie również będzie ważny.