Fundusze europejskie

7 Charakterystyka rynku pracy w turystyce w UE

Branża turystyczna jest niezwykle istotnym sektorem dla wielu gospodarek europejskich. Nie tylko przyczynia się do eliminowania deficytów handlowych, ale także zatrudnia wielu pracowników turystycznych, którzy są uzależnieni od rozwoju tego sektora.

W ciągu ostatnich dwóch lat pandemia COVID-19 mocno dotknęła cały ekosystem turystyczny UE. W rezultacie poważnie wpłynęła ona na unijny rynek pracy w turystyce, który tradycyjnie oferuje wiele możliwości dla bardzo zróżnicowanej siły roboczej.

W niniejszym artykule, opublikowanym z okazji Dni Branżowych UE, omówiona zostanie charakterystyka rynku pracy w turystyce w UE w 2020 r.

Czym są Dni Przemysłu UE

Dni Przemysłu UE to sztandarowe wydarzenie europejskie, które co roku zwraca uwagę na liderów branży, prowadzi dyskusje na temat polityki przemysłowej i pozwala lepiej zrozumieć stan przemysłu europejskiego.

W tym roku Dni Przemysłu UE odbędą się w dniach 8-11 lutego. Zgodnie z programem imprezy, dyskusje będą dotyczyły ekologicznej i cyfrowej transformacji ekosystemów przemysłowych oraz sposobów wspierania i wzmacniania odporności przedsiębiorstw w UE. Ponadto omówione zostanie, w jaki sposób młode pokolenie może kształtować przyszłość przemysłu UE. W centrum uwagi znajdą się kwestie równości społecznej, bezrobocia wśród młodzieży, niepewności zatrudnienia oraz zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych modeli biznesowych.

Oczywiście, dyskusje te mają zasadnicze znaczenie dla branży turystycznej, ponieważ jest ona znana z zatrudniania młodych ludzi. Zapoznajmy się teraz z oficjalnymi statystykami Eurostatu dotyczącymi dotkniętego pandemią rynku pracy w turystyce w UE w 2020 roku.

7 kluczowych statystyk dotyczących rynku pracy w turystyce w UE w 2020 r.

Na potrzeby tej publikacji "sektor turystyczny" obejmuje zakwaterowanie, transport lotniczy, organizatorów wycieczek i biura podróży. Ustalenia dotyczące rynku pracy w turystyce w UE są następujące:

Więcej kobiet niż mężczyzn

Według tej publikacji, branża turystyczna przyciąga więcej kobiet (58%) niż mężczyzn. Z drugiej strony, liczba ta jest znacznie mniejsza (46%), gdy oblicza się odsetek kobiet pracujących we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej.

Krótszy średni staż pracy

Pracownicy w branży turystycznej wydają się mieć tę samą pracę przez krótszy czas (29%) niż pracownicy wszystkich innych rodzajów działalności gospodarczej (23%).

Bardziej powszechne jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin

W turystyce występuje stosunkowo wysoki odsetek osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (23%) w porównaniu z innymi branżami (19%).

Niżej wykwalifikowana siła robocza

Jeśli chodzi o wykształcenie, rynek pracy w turystyce w UE wydaje się skupiać nieco więcej pracowników o niższym wykształceniu (18%) niż 17% we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej.

Więcej umów na czas określony

Umowy na czas określony w branży turystycznej są bardziej powszechne (18%) niż średnia dla innych branż (14%).

Większa liczba pracowników zagranicznych

Zgodnie z oczekiwaniami, branża, która zajmuje się obsługą gości z zagranicy, zatrudnia również więcej pracowników zagranicznych (13%) niż inne rodzaje działalności gospodarczej (8%). Co ciekawe, odsetek ten był wyższy przed wprowadzeniem systemu COVID dla turystyki (15%) i sektorów przemysłowych (8%), głównie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się za granicę oraz niestabilną sytuację zdrowotną i ekonomiczną.

Więcej młodych ludzi

Rynek pracy w turystyce UE wydaje się pomagać większej liczbie młodych ludzi w przejściu ze szkoły do pracy. W branży turystycznej pracuje więcej (9%) młodych pracowników (w wieku 15-24 lat) niż w innych sektorach (7%). Również w tym przypadku liczby te były wyższe przed pandemią - 11% w porównaniu z 8%. Spadek ten jest najprawdopodobniej spowodowany trudniejszym przejściem ze szkoły do pracy, ponieważ aktywność turystyczna w 2020 roku była znacznie niższa niż w roku poprzednim.

Wnioski

Pandemia COVID-19 uderzyła w branżę turystyczną w UE i prawdopodobnie czeka ją długa droga do pełnego powrotu do zdrowia. Z powyższej charakterystyki rynku pracy w turystyce UE wynika, że spadek aktywności turystycznej poważnie dotyka najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa, głównie ludzi młodych, kobiety i pracowników o niższych kwalifikacjach. W związku z tym rozumie się, że turystyka odgrywa istotną rolę w umacnianiu ich pozycji, a pełna poprawa sytuacji w tym zakresie jest niezbędna. W międzyczasie należy opracować specjalne strategie wspierania tych pracowników.