Fundusze europejskie

Wkład uczenia się przedsiębiorczości i mentoringu

Uczenie się przedsiębiorczości i mentoring są ważnymi elementami, które mogą zaszczepić ideę przedsiębiorczości. Jednak pojęcie przedsiębiorczości jest szerokie i niejasne, i nie polega wyłącznie na zarządzaniu własną firmą.

Uczenie się przedsiębiorczości i mentoring: Określenie ogólnego celu

Przedsiębiorcze uczenie się jest ciągłym procesem zdobywania wiedzy, poprzez doświadczenie, które jest związane z aspektami przedsiębiorczości. Jak już wspomniano, uczenie się jest ciągłe, ponieważ krajobraz przedsiębiorczości szybko się zmienia; dlatego też aktualizowanie swojej wiedzy jest kluczowe.

Przedsiębiorczość jest jednak pojęciem o szerokim kontekście. Polega na obserwowaniu przepływu świata przedsiębiorczości, dostrzeganiu możliwości i wdrażaniu ich w działalność przedsiębiorczą. Z drugiej strony, mentor biznesowy jest ekspertem, posiadającym rozległą wiedzę praktyczną, chętnym do dzielenia się nią. Zarówno nauka przedsiębiorczości, jak i mentoring mają ten sam cel, a jest nim stworzenie solidnych podstaw dla podopiecznych, aby rozwinęli mentalność przedsiębiorczą.

Cechy związane z mentalnością przedsiębiorcy

Postawa przedsiębiorcza wykracza poza definicje i teorie; w rzeczywistości jest ona zintegrowana z procesami myślenia i zachowaniami przedsiębiorczymi. Oto kilka cech, które składają się na mentalność zorientowaną na przedsiębiorczość:

  • Ludzie z mentalnością imperatywną są napędzani, samowystarczalni i zaangażowani w osiągnięcie wyznaczonego celu.
  • Są optymistyczni, ale realistyczni, w ich sposobie radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami, które mogą prowadzić do skutecznego rozwiązywania problemów.
  • Nigdy nie przestają poszerzać swoich umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności, odkrywania opcji i innych cech osobistych, które sprzyjają ich biznesowemu nastawieniu. W końcu nauka przedsiębiorczości jest ciągłym dążeniem.
  • Ludzie ci charakteryzują się wnikliwością i rozumieją znaczenie wkładu wykraczającego poza nich samych.
  • Są zdecydowani i podejmują ryzyko.
  • Są wiarygodne.
  • Bycie odpornym liderem jest ważne. Błędy są nieuniknione i należy ich unikać, jednak ich przeanalizowanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju firmy.

Kultywowanie cech odpowiadających mentalności przedsiębiorcy może być znaczącym zestawem umiejętności dla pomyślnego przebiegu kariery zawodowej. Ponadto, przyjęcie takiego sposobu myślenia może mieć dwukierunkowy efekt; w rzeczywistości, pozytywny wpływ może rozszerzyć się na inne aspekty społeczeństwa.

DIG IN jest inicjatywą mającą na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, skupiając się na NEETs. Oprócz zwiększenia szans na zatrudnienie, dodatkowym długoterminowym celem projektu jest zwiększenie ich uczestnictwa w społeczeństwie poprzez ich wkład w rynek pracy.