Fundusze europejskie

Nie tylko konkurs, czyli o przetargach na środki z UE

Dotacje unijne dla firm

Bardzo często możemy spotkać się z pytaniem o to, czy firma ma w ogóle szansę na uzyskanie wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej, jeżeli nie przygotowuje własnej aplikacji, a do tego nie startuje w konkursach. Ku zaskoczeniu wielu osób okazuje się, że odpowiedź na nie jest twierdząca, choć także w tym przypadku konieczne są przygotowania i ogromne pokłady pracy. Jest to konieczne przede wszystkim dlatego, że alternatywą dla konkursów są przetargi.

Fundusze europejskie

Gdy mówimy o funduszach unijnych związanych z perspektywą finansową 2014-2020, musimy mieć na uwadze to, że mają one dość różnorodne przeznaczenie. Wiele z nich została zarezerwowana dla firm, jedna ich grupa jest więc przeznaczona na finansowanie badań, inna zaś wspiera innowacyjne rozwiązania, a nawet usługi doradcze. Uzyskanie tego rodzaju środków jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy zdecydujemy się na start w specjalnych konkursach.

Niezbędne okazuje się również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Nie można jednak zapominać i o tym, że unijne wsparcie jest też kierowane do samorządów oraz powiązanych z nimi jednostek administracyjnych. Są one przeznaczone na szereg celów, często mówi się przy tym w ich kontekście o budowie i remontach dróg, budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, renowacji oraz termomodernizacji budynków o zróżnicowanym przeznaczeniu oraz o cyfryzacji urzędów i innych placówek.

Dofinansowanie unijne

Oczywiście, władze samorządowe nie są w stanie samodzielnie realizować projektów, które znajdują się w centrum ich zainteresowania. Jedynym rozwiązaniem, jakie można zaakceptować jest więc ogłoszenie w tym celu przetargów, które pozwolą na wyłonienie wykonawców poszczególnych inicjatyw. Właśnie w tym kontekście można mówić o szansie, jaka otwiera się przed lokalnymi firmami, które mogą przygotować odpowiednią ofertę. Już choćby dlatego warto analizować informacje na temat zamówień publicznych.

Programy unijne

Naturalnie, znalezienie danych na ten temat wymaga odwołania się do odpowiedniego źródła, jego znalezienie nie powinno być jednak skomplikowane. Na miano takie zasługuje tak zwana baza konkurencyjności, a więc specjalny system informatyczny, który sprawia, że możliwe jest realizowanie wymaganej przez przepisy UE zasady konkurencyjności.

Projekty unijne w bazie konkurencyjności

Jeśli chcemy znaleźć interesujące nas ogłoszenia i przypuszczamy, że mogą się one znajdować właśnie w bazie konkurencyjności, powinniśmy rozważyć wykorzystanie tak wyszukiwarki prostej, jak i jej wersji zaawansowanej. Zawsze możliwe jest też przejście z prostego wyszukiwania do jego zaawansowanej formy, aby korzystać z dodatkowych kryteriów takich, jak choćby rodzaj zamówienia oraz miejsce, w jakim będzie ono realizowane. Ważnym kryterium okazuje się często termin składania ofert.