Rozwiń własną firmę

Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności – inicjatywa JEREMIE

Dotacje unijne dla firm  - Nowa inicjatywa

Jeremie nie będzie określona jako zwykła dotacja z UE. To unijne wsparcie, którego inicjatorem będzie Komisja Europejska i jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE to dobra forma finansowego wsparcia dla małych i średnich firm oraz podmiotów, które rozpoczynają działalność gospodarczą.

Celem inicjatywy będzie przede wszystkim pomoc firmom, które działalność rozpoczynają i nie mają historii kredytowej a tym samym zabezpieczeń na odpowiednim poziomie. Zaletą tego programu będzie to, że odchodzi się od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia instrumentów finansowych takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenie kredytów.

Fundusze Europejskie

JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile – mechanizm odnawialny. Chodzi o to, by raz inwestowane środki ponownie wracały i były inwestowane. Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do tych produktów jakie są oferowane przez banki komercyjne ze względu na to, że są na rynku krótko, nie mają zabezpieczeń i kredytów za sobą. Jeremie to taka inicjatywa, która ma pomagać takim firmom, które na komercyjnym rynku miałby wielkie trudności z uzyskiwaniem kredytów. Przede wszystkim skierowane są te rozwiązania dla tych firm które: rozpoczynają działalność (startup-y), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

- zatrudniający do 250 osób

- mający siedzibę w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim

- nieposiadający środków na realizację projektu

- nieposiadający znaczące zabezpieczenia do projektu.

Wsparcie projektu

Dofinansowanie unijne

Te środki jakie będą przeznaczone w ramach inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy czy też poszerzenia działalności gospodarczej w szczególności, gdy chodzi o wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym, poprawę nowych technicznie rozwiązań, unowocześnienie już z posiadanych składników majątku trwałego, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty a także zakup środków transportu, które są potrzebne do realizowania celów związanych z przedsięwzięciem.

Budowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców oraz energii, informatyzacja, dostosowanie firmy do standardów norm krajowych a także unijnych, tworzenie nowych miejsc pracy, inne cele gospodarcze, które mogą się przyczynić do rozwoju firmy i powinny być takim elementem, który będzie brany pod uwagę w ramach realizowania danego projektu wspierającego.

Więcej informacji...