Rozwiń własną firmę

Bezrobocie wśród młodzieży w Europie

Wraz z kryzysem finansowym, który mocno uderzył w świat w 2007 roku, byliśmy świadkami wielu przesunięć równowagi. Przez kilka następnych lat bankructwo, bezrobocie i migracja stały się regularnym zjawiskiem dla społeczeństwa europejskiego. I chociaż podjęto wysiłki, aby zrównoważyć te problemy i powoli je wyeliminować, europejskie statystyki 2018 dotyczące bezrobocia wśród młodzieży, opowiadają inną historię!

Dotychczasowe wyniki statystyk

Tak, bezrobocie wśród młodzieży zdecydowanie zostało zmniejszone, ale nie tak bardzo, jak powinno, biorąc pod uwagę politykę europejską, która została zastosowana na początku 2008 roku. Do dziś kraje takie jak Grecja, Hiszpania i Włochy mają najwyższe bezrobocie wśród młodzieży w historii Europy. Niepokojący jest jednak fakt, że nawet takie kraje jak Francja i Finlandia również wydają się mieć dość wysokie wskaźniki bezrobocia wśród młodzieży.

Te statystyki i oczywiście sposób, w jaki obecnie wygląda sytuacja w Europie, z falami migrantów przybywających z całego świata, doprowadziły wielu do przekonania, że bezrobocie wśród młodzieży zacznie stanowić zagrożenie dla demokracji. Prawie jedna piąta europejskiej młodzieży jest bezrobotna, a to podważa jej zaufanie i wiarę w instytucje publiczne.

Czy demokracja jest zagrożona przez bezrobocie?

Widzieliśmy, jak w kilku krajach ciężar kryzysu spadł nieproporcjonalnie na młodych ludzi, pozostawiając po sobie spuściznę w postaci zawiedzionych nadziei, gniewu i w końcu braku zaufania do wartości naszego społeczeństwa i tożsamości naszej demokracji. W sytuacji, gdy duża część młodych ludzi nie ma żadnej określonej roli w społeczeństwie, istnieje duże ryzyko, że spójność społeczna i zaufanie do instytucji publicznych zostaną podważone, co będzie miało negatywny wpływ na średnioterminowe perspektywy wzrostu,

powiedział w Dublinie prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Wskaźniki wydają się zmieniać, ale powoli. Wraz z napływem migrantów, każdego dnia do krajów europejskich przybywa coraz więcej młodych ludzi z krajów cierpiących. Wszyscy ci ludzie po prostu zwiększają stopę bezrobocia wśród młodzieży, która każdego dnia wydaje się otrzymywać inne ciosy.

Czy Europa będzie w stanie poradzić sobie z problemem bezrobocia wśród młodzieży czy nie, to się dopiero okaże. Każdego dnia podejmowane są kluczowe działania europejskie w dziedzinie młodzieży, koncentrujące się na bezrobociu wśród młodzieży. Czy będą one w stanie zwalczyć ten problem i przywrócić Europie równowagę? Czy też zawiodą i doprowadzą do kolejnych lat bezrobocia dla młodych ludzi i przyszłych pokoleń?