Rozwiń własną firmę

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”

Celem tego działania będzie zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców, dzięki temu, że będzie się wykorzystywać rezultaty prac Badanie plus Rozwój w ramach działalności gospodarczej. To kontynuacja działania z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

NCBR to w naszym kraju pierwsza instytucja, która wprowadziła rynkowy system wsparcia, który będzie redukował formalności do minimum i w ten sposób skróci czas oczekiwania na wydawanie decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Wyniki pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych były ogłoszone w kwietniu 2014. Wtedy udało się przygotować dofinansowanie w wysokości ponad 250 mln złotych dla 115 projektów na wysokich i średnich technologiach.

Projekt - szybka ścieżka

W szybkiej ścieżce z konkursów mogą korzystać firmy, które spełniają kryteria małych, mikro i średnich firm. Mogą się ubiegać o wsparcie projektów, które obejmować będą realizowanie badań przemysłowych albo też prac rozwojowych nad nowymi technologiami a także produktami, które mają służyć rozwojowi prowadzonej działalności przy wzmocnieniu konkurencyjności o ile przedmiotem projektu jest rozwiązanie, które wpisze się w Krajową inteligentną specjalizację.

Konkursy dla firm

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosić będzie blisko 1,9 mld euro. NCBR chce w ramach dostępnych środków rozpoczynać kolejne konkursy dedykowane dużym firmom oraz nowym start-upom. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach ogłoszonej w 2015 roku aplikacji to ponad 1,5 miliarda złotych i z tego 140 mln dla mazowieckiego. O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie te firmy, które spełniają warunki dla mikro, małego czy średniego przedsiębiorcy.

Wydaje się, że te przygotowane projekty dla wielu przedsiębiorców mogą się okazać istotną szansą, dlatego warto te kwestie brać pod uwagę i wspierać działanie tych właśnie programów. Jeśli ktoś będzie w stanie przygotować dobre wnioski aplikacyjne ma szansę na to, że uzyska wsparcie w ramach programu pilotowanego przez NCBR. Dodatkowo te środki przeznaczone na to właśnie działanie są znaczące, dlatego na ulokowanie może liczyć wiele firm, które zaproponują innowacyjne rozwiązania.