Rozwiń własną firmę

Poznaj nasz nowy projekt: Sojusz na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej

Przedsiębiorczość społeczna jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Z roku na rok trzeci sektor gospodarki (do którego należy przedsiębiorczość społeczna) staje się coraz bardziej popularny. Działalność trzeciego sektora pomaga gospodarce kraju poprzez zmniejszanie bezrobocia i tworzenie większej liczby profesjonalnych stanowisk, ale także pomaga społeczeństwu poprzez pracę społeczną. Chociaż ekonomia społeczna i przedsiębiorczość są dość rozwinięte w całej Europie, możliwości edukacyjne, szczególnie dla dorosłych w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej nie są tak rozwinięte.

Projekt Alliance for Social Entrepreneurship - ASE ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności przekrojowych związanych z przedsiębiorczością społeczną, poprzez wykorzystanie innowacyjnych i skoncentrowanych na uczniu podejść pedagogicznych. ASE będzie skierowany do edukatorów pracujących z dorosłymi uczniami i będzie dążyć do wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej poprzez rozwój specjalistycznych i ukierunkowanych na uczniów Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), poświęconych biznesowi społecznemu, innowacjom i rozwojowi przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów działających w trzecim sektorze.

Kobieta przemawiająca do mikrofonu

Szczegółowe cele projektu to:

  • Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród osób dorosłych poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej i zapewnienie możliwości budowania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej;Podniesienie świadomości na temat istnienia konkretnych narzędzi do rozwoju start-upu społecznego, takich jak Social Business Model Canvas oraz licznych Best Practices w Europie, które mogłyby być powielane w innych krajach; Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej poprzez opracowanie OER jako namacalnego rezultatu, oferującego konkretny przewodnik dla rozwoju trzeciego sektora, w szczególności w zakresie inicjowania biznesu społecznego i innowacji oraz tworzenia spółdzielni; Podnoszenie kompetencji, wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją w zakresie przedsiębiorczości społecznej w ramach podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych; Wspieranie poprawy jakości i rozszerzenie oferty możliwości kształcenia dostosowanej do indywidualnych dorosłych słuchaczy, dzięki ustanowieniu sieci strategicznej współpracy między zainteresowanymi stronami.

Aby osiągnąć wszystkie wyżej wymienione cele w zakresie przedsiębiorczości społecznej, partnerstwo, które składa się z organizacji z 6 różnych krajów - Belgii, Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Łotwy i Grecji, będzie pracować nad ukończeniem trzech różnych produktów intelektualnych:

Badania nad istniejącymi przepisami i narzędziami wspierającymi kształcenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej w każdym z krajów partnerskich:

Badania będą zbierać informacje na temat ustawodawstwa dotyczącego tworzenia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w krajach partnerskich i na poziomie UE, a także w odniesieniu do potrzebnego wsparcia, które należy zapewnić w celu inicjowania biznesu społecznego, rozwoju innowacji społecznych.

Rozwój treści Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Rezultatem projektu będzie opracowanie treści kursów przedsiębiorczości mających na celu nauczanie biznesu społecznego i ekonomii społecznej, innowacji oraz tworzenia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów trzeciego sektora.