Fundusze europejskie

Zakończenie projektu eLead

Projekt eLead dobiegł końca w styczniu 2022 roku. Niezależnie od trudnych warunków panujących w ciągu ostatnich 2 lat, partnerstwu udało się pomyślnie zakończyć wszystkie działania w ramach projektu, które obejmowały:

IO1: Mapa kompetencji eLead

Mapa kompetencji opisująca profil zawodowy Lidera Zaawansowanych Technologii w kategoriach jednostek efektów uczenia się w oparciu o kryteria europejskie (ECVET i EQF). Mapa kompetencji zostanie opracowana w oparciu o jasną definicję profilu Lidera Zaawansowanych Technologii oraz porównanie podstawowych działań, które muszą być wykonywane przez Liderów Zaawansowanych Technologii w krajach partnerskich.

IO2: Podręcznik pedagogiki eLead

Podręcznik pedagogiczny eLead będzie skierowany do specjalistów VET i będzie zawierał zasoby (takie jak moduły szkoleniowe, metodologie i narzędzia), które pomogą w realizacji programu szkolenia liderów zaawansowanych technologii.

IO3: eLead MOOC

Nowa kwalifikacja Lidera Zaawansowanych Technologii wymaga odbycia kursu szkoleniowego online. Nowy program nauczania zostanie opracowany jako MOOC, który będzie prowadzony za pośrednictwem platformy interaktywnej. Treści mogą być wykorzystywane zarówno w trybie online, jak i w mieszanych warunkach nauczania.

Wszystkie powyższe materiały można znaleźć i pobrać na oficjalnej stronie projektu we wszystkich językach partnerów.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o przewidziane spotkania ponadnarodowe, to niestety bezprecedensowa i ciągła sytuacja pandemiczna nie pozwoliła partnerom na ponowne spotkanie po pierwszym spotkaniu w listopadzie 2019 r. we Włoszech.

Jednak nawet jeśli przez większą część projektu ich współpraca odbywała się za pośrednictwem narzędzi internetowych, nie przeszkodziło to w udanej współpracy i stworzeniu wysokiej jakości produktów, o czym świadczą informacje zwrotne otrzymane od odbiorców docelowych, którzy testowali opracowane materiały.

Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy świadkami kolejnych udanych działań, zwłaszcza w zakresie przywództwa w sektorze zaawansowanych technologii, ze względu na powszechność ery cyfrowej.