Fundusze europejskie

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2021

Dziś,4 lutego 2021 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. W szczególności w tym dniu świętuje się osoby, które przeżyły chorobę nowotworową, upamiętnia tych, którzy przegrali walkę z rakiem i rzuca światło nadziei na tych, którzy obecnie cierpią.

Do dnia dzisiejszego rak pozostaje drugą główną przyczyną zgonów na świecie. Tylko w 2020 r. u 2,7 mln Europejczyków zdiagnozowano raka, a 1,3 mln innych osób straciło życie z tego powodu, w tym 2 tys. dzieci.

Aby jednak zapobiec tej tragedii lub zmniejszyć liczbę chorych na raka, Europa musi przyjąć zdecydowane podejście. Według naukowców do 2035 roku liczba chorych na raka wzrośnie o 24 %. W takim przypadku rak stanie się główną przyczyną zgonów w Europie.

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2021 - Plan Pokonania Raka

Wczoraj, 3 lutego 2021 roku, Unia Europejska ogłosiła "Europe's Beating Cancer Plan". Plan ten przewiduje przeznaczenie 4 mld euro, w tym 1,25 mld euro z EU4Health, na profilaktykę, leczenie i opiekę nad chorymi na raka.

Plan walki z rakiem będzie opierał się na czterech filarach działań, które dotyczą:

  1. Profilaktyka nowotworów jest ukierunkowana na kluczowe czynniki ryzyka. Czynniki te obejmują tytoń, szkodliwe spożycie alkoholu, złą dietę, zanieczyszczenie środowiska i niebezpieczną konsumpcję.
  2. Wczesne wykrywanie nowotworów ułatwia obywatelom UE dostęp do wysokiej jakości ośrodków diagnostycznych. Ponadto większość kwalifikujących się osób może skorzystać z badań przesiewowych w kierunku raka, takich jak badania piersi, szyjki macicy i jelita grubego.
  3. Diagnostyka i leczenie poprzez działania ukierunkowane na równy dostęp do wysokiej jakości opieki i leków. Ponadto, w celu stworzenia 2030 r. nowej sieci UE poprzez utworzenie krajowych kompleksowych centrów onkologicznych. Centra te poprawią dostęp do innowacyjnej diagnostyki nowotworów i pomogą w identyfikacji osób z grupy wysokiego ryzyka.
  4. Jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które przeżyły chorobę, aby ułatwić im reintegrację społeczną i zawodową oraz dalszą opiekę.

Wkład iED w zdrowie

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development, iED) jest zaangażowany w tworzenie zdrowszego świata poprzez wspieranie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia. iED, jako doświadczony partner w projektach europejskich, poszukuje możliwości współpracy przy projektach europejskich związanych ze zdrowiem.

Korzystając z okazji, jaką stwarza Światowy Dzień Walki z Rakiem 2021, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podzielenia się z nami swoimi pomysłami lub zostania partnerem i wywierania wpływu.