Rozwiń własną firmę

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Założenie własnej działalności wymaga często sporych nakładów na początek. Warto zawczasu dowiedzieć się, jak uzyskać bezzwrotną dotację z PUP dla zaczynających przedsiębiorców i zyskać w ten sposób przewagę na starcie.

Co trzeba przygotować i ile czekać?

Przede wszystkim, warto napisać rzetelny i dobry biznesplan, nawet gdy konkretny Urząd Pracy go wprost nie wymaga. Pozwoli to na przekonanie osób rozpatrujących wniosek, że plany dotyczące działalności są konkretne i jasne. Podobnie działa wkład własny, choćby drobny i rzeczowy, w postaci posiadanego samochodu czy komputera. Do wniosku warto też dołączyć swoje referencje i zaświadczenia o posiadanych umiejętnościach. Nie chodzi o to, by być specjalistą w absolutnie każdej dziedzinie – wystarczy zaznaczyć w biznesplanie, że zamierza się zatrudnić specjalistów w dziedzinach, w których samemu nie posiada się uprawnień i wiedzy.

Rozpatrywanie wniosku zwykle nie trwa dłużej niż miesiąc. Do tego należy doliczyć około tygodnia na podpisanie umów pomiędzy Urzędem, osobą zakładającą firmę oraz poręczycielami, a następnie kilka dni na przelanie pieniędzy na konto. Otrzymane fundusze są bezzwrotne – trzeba jednak wydać je w ciągu 30 dni i dokładnie rozliczyć się z tych wydatków.

Często pada także pytanie o wysokość dotacji. Zależy ona od kwoty, jaką dysponuje w danym roku Urząd Pracy i od średnich zarobków w sektorze gospodarki.

Wniosek o dotację

Kto może, a kto nie może wnioskować o dotację?

Aby złożyć wniosek o dotację na rozruch przedsiębiorstwa, trzeba być zarejestrowaną osobą bezrobotną (zwykle od trzech miesięcy, w niektórych urzędach od miesiąca). Jeśli w przeszłości prowadziło się działalność gospodarczą, musi minąć 12 miesięcy od jej zamknięcia. Dotacji nie otrzymają studenci dzienni, osoby karane w ciągu ostatnich dwóch lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także ci, którzy w ciągu ostatniego roku odmówili bez wyjaśnień proponowanej posady, szkolenia lub stażu.

Inne świadczenia

Niestety, nie jest możliwe otrzymanie jednocześnie dotacji na rozruch firmy z Urzędu Pracy oraz innego źródła. Można jednak, po odczekaniu pewnego czasu i przy odpowiednim umotywowaniu swoich wniosków, uzyskać pieniądze na wyposażenie firmy. Mogą to być na przykład fundusze unijne. Unia Europejska w swoich kilkuletnich planach przewiduje wspieranie rozwoju państw członkowskich na wielu polach. Odpowiadają za to specjalne programy operacyjne. Warto sprawdzić, czy nasze województwo nie uczestniczy właśnie w takim programie. Jeśli cele lub czynności wykonywane przez firmę są zbieżne z założeniami programu, mamy spore szanse na zasilenie budżetu.