Fundusze europejskie

Projekt "EYE in Rural: Projekt "The Enhancement of Youth Entrepreneurship in Rural

Przedsiębiorczość

można zdefiniować na wiele różnych sposobów. Jest to praktyka, która widzi możliwości, których nie widzi żadna inna osoba. Chodzi o to, aby wziąć te możliwości i przekształcić je w funkcjonalne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość to przede wszystkim podejmowanie ryzyka.

Niestety, w dzisiejszych czasach większość młodych ludzi albo nie ma możliwości stania się częścią świata przedsiębiorczości

, albo nie chce podejmować ryzyka, które powinni, aby odnieść sukces w świecie biznesu.

Na obszarach wiejskich młodym ludziom szczególnie trudno jest uczyć się o przedsiębiorczości. Obszary

wiejskie nie są w stanie dać im wielu możliwości, a ważne jest, aby mieli możliwość wyboru, aby mogli nauczyć się, co lubią i co chcą robić w życiu.

Unia Europejska

skupia się na pomaganiu młodym ludziom w całej Europie, aby mogli sobie poradzić i stać się częścią świata przedsiębiorczości. Ponieważ młodzi ludzie na obszarach wiejskich mają ograniczone możliwości rozwoju społecznego i zawodowego, wiedza, umiejętności i kompetencje związane z przedsiębiorczością ulegną poprawie, zwiększą się możliwości zatrudnienia i innowacji, a obszary wiejskie będą się rozwijać.

Projekt " EYE in RURAL- The enhancement of Youth Entrepreneurship in

Rural" ma na celu zwiększenie umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także zapewnienie modułu szkoleniowego online i szkolenia pilotażowego dla młodzieży poprzez promowanie ich przedsiębiorczości i edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt ma dodatkowy efekt poprzez współpracę z organizacjami o różnej strukturze, aby zapewnić inną perspektywę pracy z młodzieżą dla osób pracujących z młodzieżą, konsultantów i trenerów. Oczekuje się, że młodzi ludzie

będą się socjalizować, rozwijać swoją przedsiębiorczość, zwiększać możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, rozwijać poczucie własnej wartości i odkrywać nowe pomysły i umiejętności zawodowe.

Realizacja projektu rozpoczęła się17 grudnia 2018 roku, a zakończy16 grudnia 2020

roku. W projekcie znajdzie się wiele różnych działań, których celem będzie właściwe upowszechnienie i osiągnięcie właściwych rezultatów.

Organizacje realizujące projekt to wszyscy profesjonaliści w dziedzinie przedsiębiorczości. Zobacz tutaj broszurę projektu

ze wszystkimi potrzebnymi informacjami! Pobierz broszurę